Wednesday, March 23, 2011

“Ketika aku menjadi pemaaf dan tidak mempunyai rasa dengki, hatiku lega, jiwaku bebas daripada bara permusuhan.“ -Imam Al-Syafie

No comments:

Post a Comment